A A Cymraeg | English

Mabwysiadu: Sut i wneud cais

Yr unig rai all wneud cais i’r panel adolygu yw’r rhai y mae eu hasiantaeth fabwysiadu’n rhoi gwybod iddynt nad yw’n eu hystyried yn addas i fod yn rhieni mabwysiadu neu sy’n tynnu eu cymeradwyaeth yn ôl ac y bu i’r panel ystyried eu hachos ddiwethaf ar yr 2il Ebrill 2010 neu ar ôl hynny.

Gwneud eich cais

Mae’n rhaid gwneud eich cais yn ysgrifenedig (a chael ei arwyddo gan y ddau ymgeisydd yn achos cyplau) a chynnwys y canlynol:

  • Eich rhesymau dros anghytuno gyda dyfarniad eich asiantaeth fabwysiadu;
  • dyddiad y llythyr a dderbynioch gan eich asiantaeth fabwysiadu’n rhoi gwybod i chi am y dyfarniad
  • enw a chyfeiriad eich asiantaeth fabwysiadu. Bydd hyn yn eich galluogi ni i gael gwybodaeth ganddynt y bydd ar y Panel Adolygu ei hangen.

Mae’n rhaid i chi wneud eich cais o fewn 40 diwrnod gwaith o ddyddiad llythyr yr asiantaeth fabwysiadu.

Gallwch anfon eich cais atom ni drwy’r post, ffacs neu e-bost. Mae’n bwysig nad ydych yn anfon eich cais i unrhyw gyfeiriad arall gan y bydd hyn yn peri oedi wrth i’r panel adolygu ystyried eich cais.