A A Cymraeg | English

Ynglŷn â Mecanwaith Adolygu Annibynnol Cymru

Nid llysoedd na thribiwnlysoedd mo Panelau IRM Cymru

Maen nhw’n adolygu’r “dyfarniadau cymhwyster” a wnaed gan asiantaeth fabwysiadu neu ddarparwr gwasanaeth maethu, ac yn gwneud argymhelliad newydd ar ôl ystyried yr wybodaeth berthnasol o’r newydd. Mae’n rhaid wedyn i’w hargymhelliad nhw gael ei ystyried gan y darparwr pan wneir penderfyniad, ynghyd ag argymhelliad gwreiddiol y darparwr.