A A Cymraeg | English

Asiantaethau & Darparwyr

Mae taflenni IRM Cymru wedi eu datblygu i lawr lwytho gan Asiantaethau Mabwysiadu a Darparwyr Gwasanaeth Mabwysiadu a’u cylchredeg i’w gweithwyr cymdeithasol ac aelodau’r panel. Mae’r taflenni hyn yn rhoi gwybodaeth am IRM Cymru.

Mae fersiynau Cymraeg ar gael o’r taflenni hyn.

Mabwysiadu: Welsh Adoption Suitability Applications
Maethu: Welsh Fostering Suitability Applications

Dylai darpar fabwysiadwyr neu ofalwyr maeth gael gwybodaeth am IRM Cymru yn gynnar yn y broses asesu. Ar gyfer achosion datgelu mabwysiadu gellir eu rhoi pan fydd rhywun yn gwneud cais i gael mynediad at gofnodion mabwysiadu.

Danfonir taflenni wedi eu hargraffu o swyddfa IRM Cymru i ymgeiswyr pan fyddant wedi gwneud cais i IRM Cymru.

Mae’n ofynnol i bob Asiantaeth fabwysiadu a Darparwyr Gwasanaeth Maethu benodi Person Cyswllt i ymgynghori gyda swyddfa IRM Cymru pan fydd achos o’u hasiantaeth hwy yn cael ei drin gan IRM Cymru. Bydd pob gohebiaeth wedyn ynglŷn â’r achos yn digwydd rhwng staff IRM Cymru a’r Person Cyswllt.

Swyddfa IRM Cymru fydd yn ymdrin â’r holl waith gweinyddol ar gyfer Panelau IRM Cymru.
Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at staff IRM Cymru fydd yn barod i helpu.